Ga naar de inhoud

Vragen over: Privacy en cookies

Hoe gaan jullie om met mijn adressenbestand?

Kaartje2go gaat zeer zorgvuldig om met jouw privacy. De adressen die je invoert, zijn en blijven van jou. De adressen kunnen alleen door jou worden gebruikt. Wij geven de adressen aan geen enkele partij door. Voor je eigen gegevens geldt hetzelfde.

Privacy & Cookies bij Kaartje2go

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 16 september 2021.

Kaartje2go B.V. (hierna: Kaartje2go) heeft een uitgebreid assortiment aan kaarten en cadeaus. Via onze website kun je zelf kaarten ontwerpen, of een kaart of cadeau laten bezorgen bij iemand anders. Dagelijks ontvangen wij veel bestellingen van klanten. Wij verwerken constant persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Kaartje2go van groot belang. 

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Toestemming vragen voor de verwerking van jouw gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Door gebruik te maken van onze webshop verkrijgen wij verschillende gegevens van jou. Dat klinkt eng, maar eigenlijk valt het enorm mee. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Kaartje2go. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Account aanmaken

Op onze website kun je een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst), waarna je vervolgens een bestelling kunt plaatsen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Type account (particulier of zakelijk)
 • Inloggegevens
 • IP-adres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 7 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaarplicht is 7 jaar.

 

Account beheren

Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je zelf informatie toevoegen aan jouw account (uitvoering van de overeenkomst). Zo kun je bijvoorbeeld in een agenda bijhouden wie wanneer jarig is.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Orderhistorie
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die je zelf toevoegt aan het account

 

Contact

Wanneer je een e-mailbericht of ingevuld contactformulier verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (enkel bij telefonisch contact)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als je een bestelling plaatst op onze website, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen jou en Kaartje2go (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Inloggegevens
 • Eventuele teksten en/of foto’s/video’s op de kaart
 • IP-adres

De teksten en foto’s die je gebruikt hebt voor jouw kaarten zijn en blijven van jou. Wij gebruiken nooit zonder jouw toestemming foto’s en teksten die jij op een kaart zet voor marketingdoeleinden. Alleen medewerkers van Kaartje2go waarvan het noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie hebben toegang tot jouw kaarten (bijvoorbeeld een klanttevredenheidsmedewerker die jou helpt).

 

Nieuwsbrief

Wij versturen wekelijks en maandelijks een digitale nieuwsbrief. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan leuke acties en nieuwtjes over onze producten en diensten die we graag met onze klanten willen delen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook kun je binnen je account aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.

 

Persoonlijke service nieuwsbrieven

Je kunt je aan- en afmelden voor onze persoonlijke service berichten. Per e-mail versturen wij informatie over jouw bestellingen, gespaarde bonuspunten en tegoeden. Hieronder vallen ook e-mails gekoppeld aan je bestelgedrag. Heb je bijvoorbeeld geboortekaartjes besteld, dan krijg je na een jaar het servicebericht met tips over 1e kinderfeestje kaarten. Binnen je account kun je je hiervoor aan- en afmelden (toestemming).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot je bestellingen

 

Wij kunnen ook per e-mail kalenderherinneringen versturen. Zo informeren wij je 7 dagen van tevoren dat iemand uit je kalender jarig is. Hier kun je je op elk moment voor aan- en afmelden in je persoonlijke account.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Kalenderdata
 •  

Kaartje2go app notificaties

Als je de Kaartje2go app hebt geïnstalleerd en je opent hem voor de eerste keer dan krijg je de vraag of je “push notificitaties” wilt accepteren. Als je deze accepteert dan krijg je notificaties, op het apparaat waar je de app hebt geïnstalleerd, van kalendermomenten tot aanbiedingen. Je kan deze notificaties uitschakelen bij de instellingen van het apparaat waar je de app op hebt staan. 

 

Klantbeoordelingen

Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening (uitvoering van de overeenkomst). Hierbij maken wij gebruik van derde partijen die reviews plaatsen zoals Ekomi, Trustpilot, Facebook en Google. De reviews zijn te lezen op onze website, maar ook op de websites van deze partijen. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Inhoud van het bericht

 

Marketing

Uit verschillende bronnen combineren wij jouw gegevens. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, bestelgeschiedenis, gehashte (versleutelde) e-mailadres, maar ook jouw surfgedrag op onze of externe websites. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website of social mediakanalen publiceren, die aansluiten bij jouw interesses en aankoophistorie.  

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we op de website gebruik van cookies. Wij kunnen aan de hand van cookies bijvoorbeeld zien welke pagina’s op onze website je hebt bezocht, welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet, of je geïnteresseerd bent in kortingen en welke producten je hebt aangeklikt. In het cookieoverzicht zie je een overzicht van de cookies die we gebruiken.

 

Informatie voor jou als ontvanger die een kaart of cadeau ontvangt

Als je een kaart of cadeau ontvangt via Kaartje2go, dan hebben wij jouw gegevens gekregen van diegene die jou iets wilde versturen. Wij gebruiken alleen jouw naam en adresgegevens om de bestelling bij jou af te kunnen leveren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, omdat wij alleen op die manier de overeenkomst met de verzender (degene die jou iets heeft toegestuurd) kunnen nakomen.

 

Prettige ervaring voor ontvanger en verzender

Kaartje2go behoudt zich het recht voor om de identiteit van de verzender kenbaar te maken aan de ontvanger wanneer de betreffende ontvanger daar om verzoekt. Als verstuurder zullen we je hier meestal van op de hoogte stellen, zodat je in de gelegenheid wordt gesteld om jezelf aan de ontvanger bekend te maken.

 

Wanneer kunnen we jouw gegevens delen met derden?

Kaartje2go deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven

 

Om die dienstverlening te verlenen kan Kaartje2go jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Kaartje2go doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

 

Goede beveiliging van jouw gegevens

Kaartje2go neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Jouw recht om vergeten te worden

Bij Kaartje2go kan je makkelijke je persoonlijke data (bijvoorbeeld gemaakte kaarten, foto’s, adressen cetera) verwijderen. Dit doe je door in jouw account (bij jouw gegevens) op “Account opzeggen” te klikken.  Je kan ook contact opnemen met ons klanttevredenheid team. We sluiten dan eerst je account. Na 4 weken verwijderen we je account, inclusief historie en eventuele tegoeden. Ingeplande bestellingen met een verzenddatum die verder dan 4 weken in de toekomst ligt, worden door het opheffen van het account ook verwijderd en dus niet door ons verzonden. Bij vermoede van een criminele overtreding (bijvoorbeeld fraude of intimidatie) met je account behoudt Kaartje2go het recht om dit proces stop te zetten. 

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes, evenals Pinterest en Twitter,  en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Deze cookies kan je verwijderen door naar https://www.kaartje2go.be/sos te gaan en als je in de toekomst geen marketing cookies wilt moet je naar https://www.kaartje2go.be?optOut=true gaan.

In onderstaande overzicht vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken.

 

Google Tag Manager

Soort: Functioneel

Doel: Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Bewaartermijn: Sessie

 

Google Analytics

Soort: Analytisch

Doel: Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: 

- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; 

- alleen gemaskeerde IP-adressen aan Google geven; 

- verder geen gegevens delen met Google.

Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

 

Google Adwords

Soort: Marketing

Doel: Deze cookies maken inzichtelijk welke advertenties met Google Adwords goed werkten. Hierdoor kunnen we nog gerichtere en betere advertenties inrichten voor jou.

Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

 

Microsoft Bing Ads

Soort: Marketing

Doel: Met de cookies van Microsoft Bing om online te adverteren in de zoekmachine. Bing Ads verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken.

Bewaartermijn: Maximaal 180 dagen

 

Facebook Connect

Soort: Social Media

Doel: Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.

Bewaartermijn: Maximaal 3 maanden

 

Facebook Custom Audience

Soort: Marketing

Doel: Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren bijvoorbeeld een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.

Bewaartermijn: Maximaal 3 maanden

 

Pinterest Conversion Tracker

Soort: Analytisch

Doel: Pinterest is een social media website en app, die cookies op onze website plaatst om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken (wat wordt er gezocht, hoe vaak wordt er een account aangemaakt, welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Pinterest gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (browser informatie, IP-adressen, hardware/software-type etc.)

Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

 

Diversen

Soort: Functioneel

Doel: Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegevens voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

 

Als je op onze productpagina's ervoor kiest om een Youtube video te bekijken dan worden er door Youtube anonieme statistieken bijgehouden over het bekijken van de video.

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Relevante advertenties afgestemd op basis van versleuteld e-mailadres

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig als je klant van ons wordt. Wij kunnen je e-mailadres wellicht ook gebruiken om relevante en op jou afgestemde advertenties te laten zien op websites van derden, namelijk Facebook en Google. Hiervoor verstrekken wij je e-mailadres in gehashte (versleutelde) vorm aan Facebook en Google. Deze platforms zullen de gehashte gegevens koppelen aan jouw social media-account, om jou relevante advertenties te tonen. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij, namelijk een direct marketing-belang.

 

Bij gebruik van onze handige adresverzoek-functie

Bij het toevoegen van adresgegevens aan een Adresboek, worden deze opgeslagen in onze database. De opgegeven adresgegevens zijn te gebruiken door de eigenaar van het Kaartje2go account. Deze gegevens worden dus niet gebruikt om jouw reclame te sturen, maar enkel door de eigenaar van het account om jou blij te maken met een kaartje.

 

 

Bij gebruik van een video op een kaart

Bij het toevoegen van een video op een kaart middels een QR-code kan alleen de ontvanger kan de video bekijken, hij of zij heeft tenslotte als enige de unieke QR-code. Wanneer de ontvanger deze code zou gaan delen met andere mensen, zouden ook deze mensen de video kunnen bekijken. De video bewaren wij 6 maanden om te bekijken. Na deze periode zal de video automatisch worden verwijderd en niet meer beschikbaar zijn om te bekijken. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Kaartje2go B.V.
Emmawijk 11
8011 CM Zwolle

 

E-mailadres: info@kaartje2go.be

Telefoonnummer: 02 588 8934

KvK-nummer: 55354432