Ga naar de inhoudGa naar het filter

Disclaimer

Kaartje2go B.V. (Kamer van Koophandel 55354432), hierna te noemen Kaartje2go, verleent u hierbij toegang tot www.kaartje2go.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Kaartje2go behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kaartje2go spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kaartje2go.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kaartje2go. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kaartje2go, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is gemaakt in samenwerking met ICTRecht.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Neem gerust contact met ons op.