Dankbetuiging na overlijden: teksten

Bedankt Medeleven

Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schriftelijk of per telefoon, mochten ontvangen na het overlijden van NAAM willen wij u graag bedanken.

NAMEN
PLAATS, DATUM

Bedankt voor de belangstelling

Lieve allemaal,

Heel hartelijk dank voor de belangstelling, de kaarten en de bloemen. De komst naar NAAM VERPLEEGHUIS en naar de crematie van NAAM heeft veel voor ons betekend. Het was hartverwarmend!

De familie

Bedanktekst een handdruk zo warm

Een warme handdruk en een arm om je heen,
Dat is alles wat je nodig hebt om te weten: ik ben niet alleen.

Een mooie bos bloemen, lange brief of bijzondere kaart,
maakt dat je afscheid nemen sneller aanvaart.

Ons is zoveel liefde en steun gegeven,
het geeft ons moed om verder te leven.

De blijken van medeleven na het overlijden van NAAM waren ontroerend.
Daarvoor onze grote dank.

NAMEN
DATUM PLAATS

Bedanktekst na overlijden

NAAM OVERLEDENE

Het doet ons goed dat wij in de afgelopen tijd zoveel steun hebben ontvangen.
Onze oprechte dank hiervoor.

NAMEN
PLAATS DATUM

Bedankttekst overlijden

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij hebben ontvangen tijdens NAAMS ziekbed en bij ZIJN/HAAR overlijden.

Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties voor ons een grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan van NAAM.

Bedankttekstje na overlijden

Voor uw medeleven en steun na het overlijden van NAAM willen wij u danken.

NAMEN
PLAATS, DATUM

Herinner mij

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
herinner mij zoals we elkaar in mooie tijden zagen.
Herinner mij in de stralende zon,
herinner mij toen ik alles nog kon.

Jullie aandacht en medeleven na het overlijden van NAAM was hartverwarmend.

Iedereen bedanken

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht en blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van onze NAAM.

De troostende woorden en de prachtige bloemen geven ons de kracht en steun om verder te gaan.

NAMEN
PLAATS, DATUM

In besloten kring hebben wij afscheid genomen

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van NAAM OVERLEDENE.

Korte bedanktekst na overlijden

Een woord, een gebaar of een kaart doet je zo goed,
wanneer je iemand die je zo liefhebt, missen moet.

Na de tranen van verdriet volgt de bemoediging van de herinnering

Na de tranen van verdriet volgt de bemoediging van de herinnering.

Overlijden beide ouders

Wij bedanken u voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve ouders.
Helaas moesten wij gauw, na een mooi leven, afscheid van ze beide nemen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van NAAM en NAAM

Tekst bedankkaartje overlijden

Wij zijn u zeer dankbaar voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling die u getoond heeft bij het afscheid van onze lieve NAAM.

Namens de familie ACHTERNAAM

Vele fijne herinneringen

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart,
HIJ/ZIJ is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Zonder DIERBARE is alles anders

Zonder NAAM is alles anders.
De troost die wij echter hebben ontvangen na het overlijden van NAAM heeft ons een enorm geholpen bij het verwerken van het verlies.

NAMEN

Zonder NAAM is alles anders

Zonder NAAM is alles anders,
de leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden.
Het is voor ons toch een grote troost te weten,
hoe geliefd HIJ/ZIJ was en hoe HIJ/ZIJ werd gewaardeerd.

Wil je familie, vrienden en bekenden een dankbetuiging sturen naar aanleiding van een overlijden? Maar weet je niet welke tekst je er op moet zetten? Dan helpen we je, met een aantal dankbetuiging teksten.